Geoptimaliseerd voor IE 8 en hoger. Javascript, Java en Style Sheets zijn nodig om alle mogelijkheden van deze site te benutten.
Zoek
Wat wordt de nieuwe hype?

 

Producten
Wij leveren diverse producten op het gebied van webapplicaties en software. Onze applicaties hebben hun kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid inmiddels bewezen.

Cursus Administratie Systeem
Cursus Administratie Systeem CAS Het CAS is een Microsoft Access applicatie die in eerste instantie voor de volksuniversiteiten in Nederland werd ontwikkeld. Inmiddels is het door uitbreidingen geschikt voor alle instanties of organisaties die hun cursus administratie niet meer in een kaartenbak willen of kunnen bijhouden. Met het CAS kan uitgebreid informatie worden bijgehouden per cursist, locatie, instituut, cursus en inschrijving.

Diverse rapportages en overzichtslijsten kunnen worden getoond en afgedrukt. Onder de uitvoermogelijkheden bevinden zich een presentielijst, betalingsoverzicht, acceptgiro's, betalingsherinneringen, aankondigingen, afgelastingen en deelnemerskaarten (inschrijvingskaarten, bewijs van inschrijving).

Regelweb / Content Management Systeem / Customer Relationship Management
CMS Er is een groeiende behoefte bij organisaties om websites en internetapplicaties gemakkelijk aan te kunnen passen, zonder dat technische kennis vereist is. CMS (Content Management Systeem) is inmiddels een welbekende term geworden. Het is een beheer systeem voor het kunnen maken en onderhouden van websites en webapplicaties (enquete-, email-applicatie, digitaal magazine) via een webinterface, via de browser dus. Doordat de inhoud los staat van het uiterlijk van de site kunnen teksten gemakkelijk worden aangepast, zonder dat hier HTML of andere specifieke kennis voor nodig is.
Wij bieden een beproefd en flexibel CMS dat naar behoefte modulair uitbreidbaar is. In korte tijd en tegen geringe kosten kan een uitgebreid Content Management Systeem bij een website of internet applicatie worden geleverd. Aan de standaard module kunnen diverse, waaronder onderstaande, mogelijkheden worden toegevoegd.

Denk hierbij aan: Agenda / Nieuws items, Documenten beheer, Cursus administratie, Mailinglijsten, Enquete / Evaluatie formulieren, Hyperlinks, Relatie beheer / Adressen lijsten / Fotoboek / Smoelenboek, Discussie platform (Forum), FAQ (Frequently Asked Questions), Verkoop module (webwinkel), Geografisch georiënteerde modules (GIS), Tijdschrijf applicatie, Workflow Management Systeem - een sterk vereenvoudigde versie van een ERP systeem (Enterprise Resource Planning) of een Mediatheek.

Een Ticket systeem of Q&A (Vraag en Antwoord), dient bijvoorbeeld als ondersteuning van de helpdesk. Vragen kunnen gesteld worden aan het Ticket systeem (online via het WWW of lokaal bedrijfsnetwerk), waarna de helpdesk of de afdeling die gebruikers ondersteunt, deze kan beantwoorden. Veelgestelde vragen kunnen door gebruikers of helpdesk worden opgezocht in de database. Naarmate het systeem langer draait zullen steeds meer gestelde vragen direct terug te vinden zijn in het systeem.

Winkelweb
Winkelweb levert het compleet beheer over een online webwinkel met desgewenste afhandeling van directe (realtime) online betalingen.
Rubriceer producten en voeg informatie toe zoals prijs, titel, weblinks, beschikbaarheid en staffelkortingen. De bestel en betalingsafhandeling wordt opgeslagen in een alleen door u toegankelijke database en u krijgt indien gewenst een email van elke transactie.
Na bestelling met betaling kunnen klanten eventueel direct de gekochte producten downloaden. Dit kan natuurlijk alleen bij aanbod van downloadbare producten zoals rapporten of bijvoorbeeld multimedia. Na ontvangst van (de email met) een bestelling met betaling kunt u dezelfde dag nog de order verzenden vanuit uw ordercentrum.

Comweb
Comweb is een webapplicatie die gericht is op de communicatie binnen een bedrijf of organisatie. Met Comweb kunnen groepen mensen (desgewenst te zien als community's) contact met elkaar houden middels een forum, realtime chat of bijvoorbeeld FAQ lijst. Gezamenlijke informatie kan worden beheerd en uitgebreid.
Een voorbeeld van een dergelijke toepassing is bijvoorbeeld de internationale Wisard database met gegevens over onderzoekers, instituten, onderzoeksprogramma's en resultaten / output (rapporten, conferenties, symposia).
Andere voorbeelden van Comweb toepassingen zijn een intern of extern communicatie, uitleen-, inventaris- of ander informatie beheer systeem.

Enqueteweb
Enqueteweb De conventionele methode om mondeling of schriftelijk enquetes af te nemen bestaat nog steeds en zal ook niet verdwijnen. Met Enqueteweb is het nu echter ook mogelijk dit op eenvoudige, betaalbare en snelle wijze via het internet en email te doen, online dus.
Maak zelf enquetes aan, of laat de aanmaak en vormgeving hiervan door ons verzorgen. Via een internet link of door te klikken op een email link vinden respondenten uit de doelgroep de online enquete. Diverse afhandelingsmethoden en invulpaden zijn mogelijk.
Op ieder moment kunnen de resultaten worden bijgehouden en kan het onderzoek zonodig worden bijgestuurd. Verstuur een herinnering als er niet genoeg respons is of pas iets aan, als blijkt dat dit de kwaliteit van het resultaat kan verhogen. Met welke conventionele enquete methode is het nu mogelijk om zo goedkoop en gericht te werken en snel resultaat te zien!
Niet alle onderzoeksmethoden lenen zich voor toepassing op deze wijze. Wij geven per situatie advies op maat over de mogelijkheden.

Dmagweb
Een Digitaal magazine is een online blad. Iedereen die regelmatig publiceert kan overwegen om een digitale versie van een publicatie online te zetten (op internet of intranet).
In verkorte vorm kan de publicatie ook als een nieuwsbrief via email worden verstuurd. In dat geval worden potentiële lezers via een email met korte items en links doorverwezen naar een URL waar de volledige versie is te bekijken. Lezers met HTML geschikte e-mail programma's kunnen de volledige publicatie inclusief afbeeldingen en andere multimedia al direct in hun e-mail programma bekijken. U kunt er banners, doelgroep gerichte specifieke boodschappen of andere reklame uitingen in mee sturen.
Voor een middelgroot tot groot bedrijf biedt het perspectieven als intranet toepassing. Middels een CMS wordt Dmag gemaakt en onderhouden. Diverse gegevens kunnen worden onderhouden en aangepast. Artikelen worden per rubriek gerangschikt. Artikelen kunnen online en offline worden gezet, eventueel op basis van een datum. Korte opinie onderzoekjes of Polls kunnen worden toegevoegd aan een artikel of globaal worden gepresenteerd.
Lezers kunnen ook reageren op een artikel middels een reactieformulier. Onoorbare opmerkingen dienen door de redactie verwijderd te worden. Middels een geavanceerd moderator systeem is het mogelijk dit door lezers zelf te laten regelen. Hierbij kan iedereen een artikel op diverse aspecten beoordelen. Indien er volgens een formule teveel negatieve signalen / beoordelingen binnenkomen op een artikel, wordt dit offline gezet of aan de redactie aangeboden. Dit moderator systeem werkt alleen indien er voldoende lezers zijn en meedoen.

Dmailweb
Dmail(-web) biedt ondersteuning bij de opmaak en het verzenden van uw elektronische nieuwsbrief én meet de effectiviteit van uw boodschap. Met Dmail (Direct email) is het mogelijk om middels een door u zelf verzameld of op legale wijze aangeschaft email bestand, contact te onderhouden met klanten en gegadigden.
Een email kan worden aangemaakt in platte tekst en/of HTML en worden verstuurd naar een op eenvoudige wijze te selecteren doelgroep. Het systeem houdt diverse gegevens bij per Dmail actie. Hierbij valt te denken aan de respons, of de email gelezen wordt en hoe vaak en door wie.
Natuurlijk werken we met een opt-out systeem. Het heeft geen zin om email te sturen naar ontvangers die hebben aangegeven dat niet te willen.

Indien u regelmatig gepersonaliseerde mailingen wilt versturen aan een grote groep gebruikers en ook wilt kunnen meten wie de mail geopend heeft en of men gereageerd heeft op speciale aanbiedingen binnen uw mail dan is dit een pakket voor u. Het is gespecialiseerd in het verzenden van grote hoeveelheden gepersonaliseerde mail binnen korte periode en toont op overzichtelijke wijze in een webinterface de reacties van uw doelgroep. U beschikt hiermee over een krachtig stuk gereedschap om email marketing activiteiten optimaal te verwerken. Het is een geavanceerd web-based email marketing systeem dat zowel actiematige campagnes als wel themamatige communicatie met uw klanten mogelijk maakt. Of het nu draait om directe verkoop om de omzet te verhogen of een elektronische nieuwsbrief om loyaliteit te kweken, dit is de oplossing.
Wij onderschrijven de anti-spam wetgeving en initiatieven op dit gebied, zodat we ook in de toekomst nog met dit systeem kunnen werken.

GISweb
GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Met GISweb worden diverse toepassingen op dit gebied geleverd. De koppeling van geografisch gegevens aan een (eventueel reeds bestaande) database, biedt diverse presentatie en bewerkings-mogelijkheden.
Via een website kunnen per object bijvoorbeeld locatie gerelateerde gegevens worden aangeboden en verwerkt. Op een kaart kan zichtbaar worden gemaakt waar een bedrijf of een meest in de buurt gelegen vestiging zich bevindt. Een route beschrijving kan worden gegenereerd van klant naar locatie.
Gemeenten kunnen diverse GIS-gerelateerde openbare gegevens op overzichtelijke wijze presenteren aan het publiek. Makelaars en andere locatie georiënteerde bedrijven kunnen de zoekvraag naar objecten toespitsen op locatie-kenmerken. Op basis van een postcode kan de afstand van een object tot een openbaar vervoerspunt, dienstverlening of bijvoorbeeld winkelcentrum worden getoond.

Voor meer informatie kunt u het informatie formulier op de website invullen.
© 1997-2024 Mediaboog, alle rechten voorbehouden. Disclaimer. Algemene voorwaarden. Naar boven