Geoptimaliseerd voor IE 8 en hoger. Javascript, Java en Style Sheets zijn nodig om alle mogelijkheden van deze site te benutten.
Zoek
Wat wordt de nieuwe hype?

 

Advies
Door ervaring met projecten op diverse schaal, vinden we de juiste oplossing voor uw probleem. Wij houden de grote lijnen in het oog en stellen effectieve teams samen om projecten van diverse afmetingen uit te voeren. Ook bij een bescheiden budget kunnen wij een rol spelen.

Wij bieden diverse facetten van internet marketing: onderzoek, advies, ontwerp, technologie, adverteren, site auditing, adressen lease, inzet van viral marketing (de ouderwetse mond tot mond reclame) en CRM-applicaties. We werken met een stapsgewijze planning, zodat een duidelijk beeld ontstaat van het de gewenste ontwikkeling.

ADLIB, NIGZ Advies traject: Voor het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) werd een rapport geschreven over de integratie van het ADLIB bibliotheek en documentatie systeem binnen de organisatie.

Middels diverse interviews en aanvullende research werd een beeld geschetst van de huidige situatie en de mogelijke alternatieven voor het documentatie beheer. Hierbij werd rekening gehouden met de ontwikkelingsrichting van het NIGZ en de inbedding van diverse (ICT) standaarden.

Wij gebruiken meestal 5 stappen in ons advies- of ontwikkelingsproces:

Bepaal > Ontwerp > Ontwikkel > Test > Oplevering
Advies, schema
Bepaal: de eerste cruciale stap is het duidelijk vastleggen van de doelstelling en de methode om deze te bereiken. We ontwikkelen een project plan (beknopt Functioneel Ontwerp) die de doelstelling vastlegt en de methode om die te realiseren.
Doelstelling: beknopt Functioneel Ontwerp, budget en voorlopige planning
Eventueel: markt- en concurrentieverkenning (competitieve analyse), vaststellen doelgroep, analyse huidige website (website audit), analyse bestaande media toepassingen

Ontwerp: technische en creatieve concepten worden ontwikkeld om het project vorm te geven.
Doelstelling: uitgewerkt Functioneel Ontwerp (FO) en Technisch Ontwerp (TO), prototypen, technische specificaties, FO goedkeuring door opdrachtgever

Ontwikkel: het project wordt uitgevoerd, ontwerpen worden uitgewerkt en geprogrammeerd. Dit kost vaak de meeste tijd en hier komt alles op zijn plaats.
Doelstelling: realisatie website, applicatie ontwikkeling, eventuele bijzonderheden (extra's), integratie van ontwerp en technologie, voortgangscontrole

Test: in principe is alle ontwikkeling gereed. Het geheel wordt nogmaals aan diverse testen onderworpen.
Doelstelling: controle stabiliteit, stresstest (website), test door opdrachtgever, externe test (optioneel), project documentatie op orde brengen, goedkeuring opdrachtgever

Oplevering: alles is nu functioneel, het project wordt van de ontwikkel/test omgeving naar de productie omgeving overgezet.
Doelstelling: project afronden, finale goedkeuring, optioneel: aanmelden zoekmachines, onderhoudscontract

Beveiliging
Systemen Zijn uw systemen veilig? Een goede beveiliging zit niet alleen in de optimale instelling van software en hardware maar ook in het juiste gebruik en beheer ervan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld regelmatige software veiligheidsupdates.
Hoe wordt omgegaan met inlog namen en paswoorden. Zijn er regels opgesteld en worden die ook consequent gehanteerd. Het grootste veiligheids risico vormt nog steeds de groep dagelijkse gebruikers.

Gelukkig zijn er vele oplossingen om tot een zo veilig mogelijke situatie te komen. De volle honderd procent zekerheid kan geen weldenkend mens garanderen. Maar we kunnen een heel eind in de goede richting komen met een goed advies en de juiste maatregelen.

Internet / website beoordeling
Statistieken Heeft u een doeltreffende website? Wij beoordelen de performance, effectiviteit van de inhoud, promotie kwaliteit, techniek, gebruiksvriendelijkheid en de communicatieve waarde van de site. Wij leveren analyses (vaak audits genoemd) die de effectiviteit van een website evalueren:
 • Communiceert uw website naar de doelgroep?
 • Spreekt het de juiste mensen aan?
 • Hoe doet uw website het vergeleken met de concurrentie?
 • Worden technische mogelijkheden effectief en juist gebruikt?
 • Is de website makkelijk en intuitief in gebruik?
Website audits bestaan uit de volgende stappen:

Stap 1. Voorbespreking: bespreken van de diepte van de audit en criteria en analysepunten vastleggen.
Stap 2. Presentatie bevindingen: een informele verbale presentatie van de gevonden resultaten.
Stap 3. Audit rapport: eindpresentatie van rapport met complete analyse en aanbevelingen.

E-commerce
E-commerce E-commerce wordt ook wel als e-procurement omschreven. Naarmate het belang van E-commerce toeneemt in B2C (Business to Consumer) en B2B (Business to Business) contacten en een strategisch onderwerp wordt, raken internet-activiteiten steeds meer verweven met bestaande bedrijfsactiviteiten en de concurrentie positie.

Wij kennen het belang van een goedwerkende e-commerce oplossing die een 1 op 1 relatie met uw afnemers bewerkstelligt. Online bestellen en directe online klantenondersteuning zijn zaken waar uw huidige en potentiële afnemers om kunnen vragen. Ons advies op maat levert u een prima e-commerce oplossing.

Mogelijkheden betalen via internet op een rijtje
Er zijn een aantal mogelijkheden die een online webwinkel (website) kan hanteren om de betaling af te handelen. De bezoeker van de webwinkel, dus de klant, kiest zelf welke betaalmethode het handigst is.

Eénmalige machtiging via internet
Veruit het makkelijkst en ook het voordeligst, is betalen met een eenmalige machtiging die via email of webpagina verwerkt moet worden. Tijdens de bestelling wordt het bank- of gironummer doorgegeven en een accoord gegeven voor een eenmalige machtiging. De kosten van deze betaalmanier zijn laag: er hoeven geen toeslagen te worden betaald. Hierbij moet de klant wel het eigen rekeningnummer opgeven, bij de bank- girocentrale wordt namelijk gecontroleerd of het rekeningnummer en de naam bij elkaar horen.

Telefonisch machtigen of met de post opsturen
Tijdens een telefonische bestelling of opsturen van de machtiging per post wordt het bank- of gironummer doorgegeven en een accoord gegeven voor een eenmalige machtiging. Als de klant het bestelde artikel ontvangt van de postbode moet een handtekening worden gezet om de eenmalige machtiging definitief te bevestigen. Daarna wordt het factuurbedrag automatisch afgeschreven van de betreffende rekening.

Betaalcheque
De eurocheque of girobetaalkaart wordt samen met bijvoorbeeld een bestelbon of de print van de online 'winkelwagen' via de post verstuurd.

Rembours
De klant kan aan de postbode betalen, deze accepteert contant geld, cheques en betaalkaarten.

Creditcard
Een volgende betaalwijze is met de creditcard. Alle bekende creditcards dienen te worden geaccepteerd om dit systeem succesvol te doen zijn. De betaling moet wel middels een 'secure server' over een zogenaamde 'HTTPS' verbinding gebeuren om de risico's van creditcard nummer onderschepping te beperken. Dit is een snelle en makkelijke betaalwijze die wat extra kosten met zich mee brengt voor de 'HTTPS' verbinding.

E-pay
'Electronic pay' of elektronisch betalen via internet geschiedt door tussenkomst van een gespecialiseerde derde, een betalingsinstantie zoals in Nederland bijvoorbeeld WorldPay of Adyen. Na het plaatsen van de bestelling in een webwinkel wordt de klant naar een pagina van de betalingsinstantie gestuurd (uiterlijk aangepast aan de layout van de webwinkel) om daar te betalen. Deze betalingsinstantie heeft een internet server met een veilige verbinding die ervoor zorgt dat gegevens veilig worden overgestuurd.

Met e-pay zijn een aantal betalingsmethoden voorhanden, waaronder ook weer de creditcard (met als voordeel expiratie- en kredietwaardigheidscontrole). Uit de tientallen aangeboden methoden kan er een worden gekozen. Vaak zijn de meeste grote banken wel vertegenwoordigd met hun eigen internet betaalsysteem.

Tijdens de betalingshandelingen verzorgt de betalingsinstantie (op de achtergrond) de communicatie met bankinstanties en anderen. Informatie over het slagen van de betaling gaat terug naar de webwinkel. De webwinkel dient dan iets met deze informatie te doen. Zoals het beschikbaar stellen van een downloadbaar product of indien de transactie niet succesvol was, omdat er niet genoeg op de rekening van de klant stond bijvoorbeeld, een andere betaalwijze of mogelijkheid voorstellen.
Indien de betaling succesvol is wordt het overgemaakte geld op rekening bijgeschreven.

Voor de eigenaar van de webwinkel zijn aan deze methode constante kosten in de vorm van een abonnement en variabele kosten per transactie verbonden.
Niet iedere internetprovider kan zomaar de rol van betalingsinstantie op zich nemen. De betalingsinstantie vervult gedeeltelijk de rol van bankier en staat daardoor onder controle van diverse financiële instanties.

E-mail marketing

De voordelen van E-mail marketing
 • Mogelijkheid tot gebruik van interactieve media en multimedia.
 • E-mail is het meest geschikte middel om respons te genereren tegen lage kosten.
 • Hoge respons: drie maal zo hoog als DM (Direct Mailing).
 • Kostenbesparend: minimaal 75% besparing ten opzichte van DM.
 • Snel: doorlooptijd maximaal 5 dagen en het levert snel veel bereik.
 • Gewenst: opt-in verzenden is mogelijk op basis van een profiel.
 • Uniek: segmenteren is mogelijk per aanbieding.
 • Volledig meetbaar: van gelezen tot clicks per link.
 • Persoonlijk: maximale aandacht van de ontvanger.
 • Flexibel: informatie kan wisselen per variabele, bijvoorbeeld postcode.
 • Responsmogelijkheid: one-click-away.
 • Viraal effect: makkelijk door te sturen.


Per E-mail actie kunnen vervolgens interessante gegevens worden verzameld, waaronder:
aantal verzonden, gebouncde, aangekomen en gelezen Direct E-mails, kliks totaal, kliks per link, procentuele verdeling kliks, viral pad (doorgave links aan kennissen), doelgroep focus verscherping en aanbevelingen voor vervolgstappen.
Wij onderschrijven de anti-spam wetgeving en initiatieven op dit gebied, zodat we ook in de toekomst nog met deze methoden kunnen werken.

Online adverteren
Vaak zijn online advertenties weliswaar creatieve en flitsende maar passieve "banner ads". Toch zijn er mogelijkheden om meer klantgericht en efficient met een doelgroep om te gaan en deze te bereiken.

Om efficiënt gebruik te maken van de nieuwe communicatie en advertentie mogelijheden moeten de nieuwe kanalen in kaart worden gebracht. Wij helpen online advertentie strategiën te ontwikkelen om de gewenste doelgroep online te bereiken.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.


© 1997-2023 Mediaboog, alle rechten voorbehouden. Disclaimer. Algemene voorwaarden. Naar boven